PAŹDZIERNIK

Wyprzedaż, wietrzenie magazynów

W październiku najbardziej zagrożony jest żołądek (GYNEX, SHUNTHI, GUDUCHI, owoce AMALAKI). Żołądek jest organem najbardziej wrażliwym na emocjonalne zakłócenia w naszym organizmie, dlatego należy skoncentrować się na swojej psychice i wystrzegać stresów. Zakłócenia w pracy żołądka powstają w wyniku niewłaściwego wydzielania soków żołądkowych. Taki stan w późniejszym okresie powoduje powstawanie wrzodów żołądka (herbatka PACHAKA). Następstwem dysharmonii żołądkowych bywają często występujące afty, bolesne i krwawiące dziąsła oraz bóle zębów (herbatka KANTAKARI ). Pęknięcia kącików ust wskazują na upośledzoną pracę żołądka w jego najwęższej części końcowej.