SIERPIEŃ

Wyprzedaż, wietrzenie magazynów

W sierpniu zagrożeniu ulega ogół funkcji związanych z temperaturą ciała. W pierwszej połowie sierpnia pojawiają się trudności w postaci podnoszenia się temperatury a w drugiej połowie miesiąca raczej z jej obniżaniem się (KOROLEN, PITTA, VATTA). W utrzymaniu właściwego poziomu temperatury ciała najważniejszą rolę odgrywa wątroba (herbatka KALAMEGHA) oraz układ limfatyczny (herbatka KATPHALA), które dbają o właściwą ekologię organizmu ( oczyszczanie z toksyn).