LISTOPAD

Wyprzedaż, wietrzenie magazynów

W listopadzie zachodzi potrzeba wzmocnienia płuc i dróg oddechowych (VIRONAL, TULSI, DALCHINI, KATPHALA). Problemy z płucami może sygnalizować nie tylko kaszel, ale także wysypka alergicznego pochodzenia pojawiająca się na skórze i we włosach. Objawy osłabienia płuc to bezpośrednie trudności z oddychaniem wraz z uszkodzeniem śluzówek oraz nadwrażliwością skóry (herbatka NIMBA).